De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor ouders om vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof op te nemen. Komt dit dan op het bordje van de werkgever? Nee, de bedoeling is dat de werknemer gedurende het ouderschapsverlof een uitkering van het UWV ontvangt. Vooralsnog is deze uitkering 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Het is evenwel mogelijk dat de uitkering nog wordt verhoogd naar 70%. Dat zal begin 2022 verder blijken.

Op dit moment is er wettelijk geen sprake van betaald ouderschapsverlof. Dit kan anders zijn als werkgevers met hun werknemers en/of cao-partijen andere afspraken hebben gemaakt. Ouders kunnen het gebruikelijke onbetaalde ouderschapsverlof tot het achtste levensjaar van elk kind opnemen gedurende maximaal 26 weken. Het betaalde ouderschapsverlof is bedoeld voor het eerste levensjaar van het kind. De ouder kan dan negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Naast dit betaalde ouderschapsverlof hebben partners van moeders sinds 1 januari 2019 ook recht op extra geboorteverlof. Partners krijgen direct na de geboorte geen twee, maar vijf werkdagen vrij. Daarnaast krijgen zij vanaf 1 juli 2020 ook nog eens vijf weken betaald verlof, mits deze worden opgenomen in de eerste zes maanden na de geboorte. Met de negen weken vanaf 1 augustus 2022 hebben partners van moeders straks in totaal vijftien weken betaald verlof. Het ouderschapsverlof is naast het zwangerschaps- en bevallingsverlof, zodat moeders dit verlof straks ook kunnen opnemen.