Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de basis voor de werkgever en de werknemer. De basis op grond waarvan de werkgever de werknemer opdrachten en taken kan geven (de gezagsverhouding), de basis voor de verplichting tot het verrichten van arbeid en de basis op grond waarvan de werknemer het loon betaald moet krijgen. In de arbeidsovereenkomst zullen dan ook verschillende afspraken moeten staan zoals duur van de arbeidsovereenkomst, het salaris van de werknemer, of een cao van toepassing is, of er een proeftijd geldt, welke opzegtermijn geldt als de arbeidsovereenkomst eindigt, welke afspraken gelden in het geval van ziekte, of de werknemer wordt gebonden aan een concurrentiebeding en/of een relatiebeding etc.

Onbepaalde tijd of bepaalde tijd en de ketenregeling

Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. De wetgever heeft bedacht dat het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd maar beperkt kan. Het uitgangspunt is dat na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. Zit er tussen de arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden dan kan nog een volgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangeboden. Zijn de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan in een periode van 36 maanden dan zal na afloop van deze periode een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gelden. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd.

Aanzegverplichting

Een arbeidsovereenkomst kan vanzelf aflopen. Dat is het geval bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor de duur van een project. De werkgever heeft dan de verplichting om uiterlijk een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren of hij al dan niet de arbeidsovereenkomst verlengd en onder welke voorwaarden. Dit wordt ook wel de aanzegplicht genoemd. Als de werkgever zich niet aan deze wettelijke verplichting houdt, dan riskeert hij het betalen van een boete aan de werknemer van maximaal één maandsalaris.

Ontslag

Wanneer een arbeidsovereenkomst niet van rechtswege afloopt en voor onbepaalde tijd is afgesproken, dan zal de arbeidsovereenkomst moeten worden beëindigd door de werkgever of de werknemer als zij niet langer verder willen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn essentieel voor uw organisatie. Niet alleen om medewerkers mee te belonen, maar ook om aan te geven onder welke voorwaarden wordt gewerkt. Vastlegging daarvan is belangrijk. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Ook wanneer het juist de bedoeling is dat de werkgever hierin nog wat vrijheid heeft, is het van belang dit op te nemen. In principe is de individuele instemming van de werknemer met de arbeidsvoorwaarden nodig. In sommige gevallen is een wijziging niet onderhevig aan die instemming. Maaike Wetting adviseert u graag bij het uitvoeren van wijzigingen, het opstellen van een personeelshandboek, bonusregeling, autoregeling etc.