Als advocaat/mediator begeleidt Lorien partijen die samen de zaken rondom de echtscheiding/geregistreerd partnerschap/verbreking relatie of beëindiging samenwoning willen regelen. Denk dan aan een ouderschapsplan en een (echtscheidings)convenant.

Met haar kennis en ervaring als familierecht advocaat zal zij partijen op objectieve wijze informeren over de wettelijke regels.

Voordeel rol advocaat en mediator

Het voordeel voor partijen is dat zij naast de mediation ook de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/ontbinding geregistreerd partnerschap kan indienen bij de rechtbank, aangezien zij dat laatste stuk kan oppakken als advocaat. Dat is de meerwaarde van haar dubbele functie. Zij kan partijen op deze wijze volledig begeleiden in hun echtscheiding/scheiding van tafel en bed/ontbinding geregistreerd partnerschap.

Werkwijze

Eerst zal er een vrijblijvend intakegesprek plaatsvinden waarvan de eerste 30 minuten gratis zijn. Indien partijen na deze 30 minuten direct besluiten te willen verder gaan, pakken we gelijk door en gaan aan de slag. Er zal een mediationovereenkomst worden ondertekend. Gemiddeld zijn er vier mediations nodig  om alles te bespreken.

Als er kinderen betrokken zijn, gaat de voorkeur ernaar uit om te starten met het opstellen van een ouderschapsplan. Aan de hand van een recent model lopen we alle onderdelen in het ouderschapsplan langs en bespreken we onder andere de kinderalimentatie, de zorgregeling en belangrijke afspraken omtrent de kinderen. Lorien kan een alimentatieberekening maken en het wettelijke stelstel toelichten.

Vervolgens gaan we over tot de zogenoemde verdeling van de boedel of de afwikkelingen van de huwelijkse voorwaarden,wat wordt vastgelegd in een (echtscheidings)convenant. Ook weer aan de hand van een recent model gaan we alle zaken langs die van belang kunnen zijn bij een echtscheiding/geregistreerd partnerschap/verbreking relatie of beëindiging samenwoning en welke zaken wel en niet van toepassing zijn op de situatie van partijen. Dit vraagt maatwerk. Als het nodig is, wordt er fiscaal advies ingewonnen bij een samenwerkende relatie om tot een zo goed mogelijk convenant te komen.

Procedure bij rechtbank

Als partijen zowel het ouderschapsplan als het convenant hebben ondertekend zal Lorien een verzoekschrift tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/ontbinding geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank. Eventuele deelafspraken kunnen ook worden opgenomen in een overeenkomst en uiteindelijk in een beschikking van de rechtbank.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek van 30 minuten met Lorien.