Oproepcontracten, nulurencontracten

Als er behoefte is aan tijdelijke arbeid waarvan de hoeveelheid te werken uren onduidelijk is, wordt vaak gewerkt met een oproepcontract of ook wel een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Dergelijke nulurencontracten zijn echt bedoeld voor incidentele arbeid en zijn daar ook prima geschikt voor. Werkgevers moeten echter oppassen wanneer een oproepkracht structureel wordt ingezet. Dat kan immers gevolgen voor de verplichting om loon te betalen ook wanneer er geen werk is of wanneer de werknemer ziek wordt. Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is het bovendien zo dat een werkgever na een jaar de werknemer een vast aantal uur moet aanbieden. Laat u dus goed adviseren over uw contracten en of wel de juiste vorm wordt gebruikt.

Uitzenden en uitzendkrachten

Wanneer er sprake is van uitzending is doorgaans ofwel de ABU Cao van toepassing of de NBBU cao. Dat betekent onder meer dat uitzendorganisaties afwijkende regels kunnen toepassen, zoals een langere periode waarin losse contracten worden aangeboden. Ook kan gedurende enige tijd gebruik worden gemaakt van het uitzendbeding. Inleners zijn geen werkgever van de uitzendkracht en hebben daardoor wel de lusten maar niet de lasten. Belangrijk is wel na te gaan waar de uitzendkracht staat, in de ketenregeling, als hij in dienst treedt bij de werkgever.

Verder hebben uitzendondernemingen en inleners te maken met de inlenersbeloning. Dat houdt onder meer dat bepaalde elementen van de beloning van de uitzendkracht gelijk moet zijn aan de beloning van de eigen werknemers, in vergelijkbare functie, van de inlener. Daarnaast dragen inlener en uitzender gelijke aansprakelijkheid voor het betalen van het loon, de inlenersaansprakelijkheid. Over dergelijke en andere spanningsvelden adviseren wij u graag en beoordelen voor u de contracten.

Detachering

Detachering wordt vaak gezien als een vorm van uitzending, maar het is doorgaans niet zo dat de detachering onder het uitzendrecht valt. Bijvoorbeeld omdat de detacheerder (uitlener) zelf niet onder een van de uitzendcao’s valt. Zo kan er vanuit de ene onderneming worden gedetacheerd naar de andere onderneming, terwijl het niet de core business van de uitlenende werkgever is. Is dit wel het geval dan zal een van de uitzendcao’s hoogstwaarschijnlijk van toepassing zijn. Dit is complexe materie en kan grote gevolgen hebben als dit niet goed wordt ingeregeld. Wij kijken en beoordelen graag voor u van welke constructie feitelijk gebruik zou moeten worden gemaakt.

Payrolling

Deze vorm van arbeid ter beschikking stellen aan de inlener is inmiddels in de wet vastgelegd. Het komt er kort gezegd op neer dat de payrollonderneming voornamelijk het feitelijke contract met de werknemer sluit en het salaris betaalt, maar de werknemer wordt niet door de payrollonderneming geworven en geselecteerd. Dat doet de inlener zelf. Zowel op het gebied van ontslag als ten aanzien van het contract en de loonbetaling zijn hier aparte regels voor opgenomen. Wilt u meer informatie hierover of een goede controle van uw constructie, neem dan gerust contact met ons op!