De mediationovereenkomst vormt de basis van iedere mediation. Het is een schriftelijke overeenkomst die aan het begin van de mediation wordt ondertekend door zowel partijen als de mediator. Hierin worden de spelregels en afspraken overeengekomen waaronder de mediation plaatsvindt. In de bijbehorende gedragsegels en reglementen en toelichting worden partijen nader voorgelicht. De belangrijkste afspraken in de mediation zijn:

Mediator dient neutraal en onpartijdig te zijn

De mediator is altijd neutraal en onpartijdig. Hij of zij heeft dus geen enkel belang bij welke uitkomst dan ook.

Geheimhouding

Een tweede belangrijk onderwerp is vertrouwelijkheid. Strikte geheimhouding is één van de belangrijkste voordelen van mediation. Als er onder partijen namelijk de angst bestaat dat er zaken kunnen uitlekken, zullen zij zich minder open opstellen. En juist dat kan zo belangrijk zijn voor het vinden van een oplossing.

Vrijwilligheid

Zowel de partijen als de mediator nemen vrijwillig deel aan de mediation. Het kan zijn dat een deelnemer de mediation wil stoppen. Dat kan dan zonder opgaaf van redenen. Dwang werkt namelijk niet.

Vrijblijvend

Het vrij kunnen nadenken over oplossingen geeft mediation betekenis op een manier die echt anders is dan een procedure bij de rechtbank. Dat is dus één van de redenen waarom mediation vaak zo veel beter werkt. De mediationovereenkomst zorgt ervoor dat je alles kunt zeggen zonder gevolgen.

Kosten mediation

De mediation kosten worden afgesproken in de mediationovereenkomst. Ook hoeveel tijd je krijgt om de facturen te betalen. Partijen zijn samen aansprakelijk voor betaling van de nota’s.

Afsluiting d.m.v. overeenkomst

Je sluit de mediation af met een getekende overeenkomst. Hierin staan de afspraken die je hebt gemaakt. Pas als je getekend hebt, kan je aan de afspraken worden gehouden. Daarvóór is alles nog steeds vrijblijvend. Deelafspraken zijn ook mogelijk.

Kortom, de mediationovereenkomst vormt de basis van iedere mediation. Er staat duidelijk in beschreven wat wel en wat niet kan.