Arbeidsongeschikt en re-integratie

Wanneer een werknemer ziek wordt, heeft dat voor werkgever en werknemer gevolgen. Vragen over de loondoorbetaling, maar ook over re-integratie komen…

Read More

Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden

De wijze waarop een arbeidsovereenkomst is opgesteld, kan grote gevolgen hebben. Niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook wanneer werkgever en…

Read More

Beeïndigingsovereenkomst/ vaststellingsovereenkomst

Ontslag van een werknemer kan in verschillende vormen plaatsvinden. Een daarvan is het sluiten van een beëindigingsovereenkomst ofwel…

Read More

Collectief arbeidsrecht, cao, collectief ontslag

Het woord zegt het al, collectief arbeidsrecht. Daaronder vallen alle vraagstukken die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld cao’s, overleg met…

Read More

Concurrentiebeding/ relatiebeding

Een concurrentiebeding en/of relatiebeding wordt doorgaans gebruikt in arbeidsovereenkomsten om de relaties, het bedrijfsdebiet of klandizie van de…

Read More

Ontslag

Ontslag is een ingewikkeld en ingrijpend middel in het arbeidsrecht. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid en daarna de Wet Arbeidsmarkt in…

Read More

Opdrachtovereenkomst, managementovereenkomst, zzp-er

Het opstellen van een opdrachtovereenkomst of managementovereenkomst vereist nauwkeurigheid. Opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook onderneming en…

Read More

Reorganisatie en herstructurering

Wanneer u wordt geconfronteerd met een reorganisatie of herstructurering, als werkgever of werknemer, komen daar veel zaken bij kijken. Hebben we het…

Read More

Statutair directeur

De statutair directeur heeft een bijzondere positie binnen de onderneming. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt en ontslaat de…

Read More

Transitievergoeding

Wanneer ontslag aan de orde is, is vaak ook een transitievergoeding verschuldigd door de werkgever. Komt het initiatief van de werkgever om de…

Read More

Uitzenden, oproepcontracten, detacheren, payrolling

Flexibele arbeid is steeds meer om ons heen. Veel werkgevers en werknemers zijn op zoek naar de flexibele randjes van het arbeidsrecht. Uitzenden,…

Read More

Verbetertraject bij disfunctioneren

Het inzetten van een verbetertraject is bij ontslag in het geval van disfunctioneren, onvermijdelijk. Nu nog meer dan voorheen. Als gevolg van de…

Read More

Advocaat Maaike

Advocaat Maaike staat voor je klaar op het gebied van arbeidsrecht. Heeft u vragen voor Maaike? Stel deze dan direct aan haar via haar eigen pagina. Via de knop hieronder wordt u direct doorverwezen naar de juiste pagina.

Ga naar de pagina over Maaike