Opdrachtovereenkomst, raamovereenkomst, contract of services

Welke naam u er ook aan geeft, in de basis komt het doorgaans neer op het verstrekken van een opdracht door een opdrachtgever aan een opdrachtnemer die al dan niet als een zelfstandige (zzp-er) opereert. Een raamovereenkomst wordt vaak gebruikt voor de situatie dat een langdurige samenwerking wordt aangegaan. Onder deze samenwerking worden vervolgens losse opdrachten verstrekt. Zowel voor het opstellen, redigeren, aanpassen en onderhandelen over de inhoud van de raam- en/of opdrachtovereenkomst heeft Wetting & De Roode de juiste expertise in huis.

Managementovereenkomst

De managementovereenkomst wordt veelal gebruikt door de statutair bestuurder die via zijn eigen besloten vennootschap of andere ondernemingsvorm zichzelf verhuurt aan de opdrachtgever. Juist met dit soort contracten loopt het niet altijd goed af en wordt er door rechters geregeld heen “geprikt” en de relatie als een arbeidsrelatie beschouwd. De details en essentiele afspraken zullen dus op een goede wijze moeten worden verwoord. Net als de afspraken voor het geval de beoordeling door de rechter en/of de Belastingdienst toch anders uitpakt. Neemt u gerust contact op met ons voor een beoordeling of het opstellen van deze overeenkomst.