Duidelijkheid over de kosten is voor u, maar ook voor ons van belang. Wij werken in principe op basis van een uurtarief. Ons uurtarief ligt gemiddeld rond de € 200,- tot € 225,- zonder kantoorkosten. Het uurtarief is onder meer afhankelijk van het belang van de kwestie en de spoedeisendheid van uw zaak. Ook hebben wij oog voor uw financiële situatie. Een fixed fee is ook mogelijk.

Wij declareren onze werkzaamheden op maandelijkse basis. Onze werkzaamheden worden gespecificeerd, zodat u inzicht heeft in de door ons verrichte werkzaamheden. Eventuele kosten voor deurwaarders, griffierechten, vertalingen, uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie zullen apart op de declaratie worden vermeld.

Het kan ook voorkomen dat u een rechtsbijstandverzekering heeft. Een vrije advocaatkeuze kan dan mogelijk zijn, meestal in het geval van een gerechtelijke procedure. Wij bekijken graag met u of dit voor u van toepassing is. Onze werkzaamheden kunnen dan rechtstreeks bij uw rechtsbijstandsverzekeraar worden gedeclareerd.

Als advocaten zijn wij verplicht om bij onze particuliere cliënten na te gaan of er een grond bestaat voor vergoeding van de advocaatkosten op basis van de Wet op de Rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Niet alle advocatenkantoren verrichten werkzaamheden op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of iemand recht heeft op deze gesubsidieerde rechtsbijstand. Dat hangt onder meer af van het bruto jaarinkomen en uw vermogen. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan wordt u voor de desbetreffende procedure/zaak eenmalig een eigen bijdrage opgelegd door de Raad voor de Rechtsbijstand, welke bijdrage u ons zult moeten voldoen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Mochten particulieren niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan verrichten wij onze werkzaamheden op basis van ons uurtarief.