Het ouderlijk gezag bestaat uit het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van ouders ten opzichte van de persoon en het vermogen van het kind. Het ouderlijk gezag eindigt door het meerderjarig worden van het kind, het overlijden van de ouder(s) of het beëindigen van het gezag van de ouder(s).

Discussie

Ouders kunnen, nadat zij uit elkaar zijn gegaan, een discussie met elkaar krijgen over bepaalde gezagskwesties. Een ouder kan redenen hebben om niet langer samen met de andere ouder het gezag (het gezamenlijk gezag) te willen uitoefenen. Maar de meeste gezagskwesties bestaan uit verzoeken van vervangende toestemming van de rechtbank omdat ouders er samen niet uitkomen over bijvoorbeeld toestemming voor vakantie in het buitenland, het aanvragen van een paspoort, toestemming voor verhuizing, schoolkeuze, vaccinatie.