In de arbeidsovereenkomst kunnen de werkgever en de werknemer afspraken maken over het concurreren en het benaderen van relaties van de werkgever door de werknemer. Een concurrentiebeding, maar ook een relatiebeding, is wel aan regels gebonden. Zo moet het schriftelijk met de werknemer zijn overeengekomen en zal het – in het geval van ingrijpende wijzigingen in de functie van de werknemer – opnieuw overeengekomen moeten worden. Bovendien heeft de wetgever bepaald dat vanaf 1 januari 2015, sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, slechts onder bepaalde voorwaarden een concurrentiebeding en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen. Maaike Wetting kijkt graag met u mee om er voor te zorgen dat het beding ook bij de rechter houdbaar is.