CAO

Een cao wordt afgesloten tussen doorgaans een of meerdere vakbonden en werkgever(sorganisaties). Het komt ook voor dat er op ondernemingsniveau een cao wordt afgesloten. Dan is de Ondernemingsraad een belangrijke overlegpartner voor de werkgever. In de cao staan afspraken waaraan werkgevers binnen de betreffende bedrijfstak zich moeten houden. Het is belangrijk dat duidelijk is of de cao algemeen verbindend is verklaard of niet. Houdt u er rekening mee dat ook al staat de cao niet in het arbeidscontract dat niet wil zeggen dat er geen cao van toepassing is. Er zijn veel cao’s in Nederland, de kans dat er een cao van toepassing is dus ook groot. Cao’s bevatten vaak afspraken over salaris(verhogingen), roosters, arbeidstijden, functie-indelingen, arbeidsomstandigheden, opzegtermijnen, vakantiedagen etc.

Collectief ontslag

Ontslag van meerdere werknemers tegelijk of kort op elkaar leidt tot extra handelingen voor een werkgever. Veelal komt collectief ontslag voor bij reorganisaties of herstructureringen. Het is belangrijk dat een Ondernemingsraad vroegtijdig in het proces wordt betrokken. Daarnaast zal een werkgever, als het een grote groep ontslagen betreft, melding moeten doen. Bij collectief ontslag worden doorgaans ook de voorwaarden waaronder de werknemers worden ontslagen collectief geregeld. Daarvoor wordt een sociaal plan opgesteld. Heeft u vragen over een van deze onderwerpen en wilt u hierin worden bijgestaan, neem dan contact op met Wetting & De Roode. Wij nemen u van het begin tot het eind in dit proces mee.