Afstammingskwesties

Een ander woord voor afstamming is herkomst of afkomst van een kind. In juridische kwesties betreft het de wettelijke regels met betrekking tot…

Lees meer

Echtscheiding

Voor een echtscheiding moet u naar de rechter. Hoe lang een procedure duurt hangt af van uw situatie. Lukt het om samen afspraken te maken? Zijn er…

Lees meer

Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is een belangrijk document als je gaat scheiden. Want in het convenant zet je de afspraken die je samen maakt. Een…

Lees meer

Gezagskwesties

Een minderjarig kind (tot 18 jaar) wordt niet in staat geacht om zijn eigen belangen te behartigen of (ingrijpende) beslissingen te nemen. Eén of…

Lees meer

Internationale scheiding/ kwesties

Tegenwoordig hebben veel zaken een grensoverschrijdend tintje. U kunt denken aan de situatie dat één van partijen in het buitenland woont, men in het…

Lees meer

Jeugdbeschermingszaken

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat als ze later volwassenen zijn volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Ouders zijn…

Lees meer

Kinderalimentatie en/of partneralimentatie

Alimentatie is onder te verdelen in twee soorten, namelijk kinderalimentatie en partneralimentatie. Alimentatie is een bijdrage in de kosten voor…

Lees meer

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Wilt u uw geregistreerd partnerschap beëindigen en zijn er kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet uw geregistreerde partnerschap via de rechter worden…

Lees meer

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is op 1 maart 2009 in de wet geïntroduceerd. De verplichting voor ouders om een ouderschapsplan op te stellen vloeit voort uit…

Lees meer

Vaststellen zorgregeling met kinderen na echtscheiding of verbreking relatie

Een regeling om structureel en regelmatige contact te hebben met de kinderen noem je en zorgregeling als je een gezaghebbende ouder bent. De term…

Lees meer

Verdeling na samenwoning/ samenlevingscontract

Na een relatiebreuk moeten gezamenlijke bezittingen en schulden verdeeld worden. Zijn hierover afspraken gemaakt bijvoorbeeld in een…

Lees meer

Advocaat Lorien

Advocaat Lorien staat je bij. Heeft u vragen voor Lorien? Stel deze dan direct aan haar via haar eigen pagina. Via de knop hieronder wordt u direct doorverwezen naar de juiste pagina.

Ga naar de pagina over Lorien