De verdeling van de zorgtaken voor de kinderen van de ouders en de afspraken over wanneer de kinderen bij welke ouders zijn, zijn van groot belang om vast te leggen. Het is immers voor kinderen maar ook voor de ouders, heel vervelend als er onduidelijkheden zijn over deze onderwerpen en als gevolg daarvan discussies ontstaan.

Afspraken maken en wijzigen

Helaas is discussie niet altijd te voorkomen. Van belang is in ieder geval om de afspraken goed vast te leggen in het ouderschapsplan. Door de loop van de tijd kunnen er echter dingen wijzigen waardoor aanpassing van de zorgregeling nodig is. Alleen al het ouder worden van de kinderen brengt veranderingen met zich mee. Maar denk ook aan het ontstaan van een nieuw gezin bij één van de ouders wat een andere dynamiek met zich mee kan brengen.

Afspraken omtrent de vakanties en feestdagen vallen ook onder de zorgregeling.