Wanneer een statutair directeur wordt geconfronteerd met ontslag gelden niet alle gebruikelijke ontslagregels. Het is ten eerste van belang te beoordelen of de statutair directeur wel in dienst is van de onderneming. Er zal een aandeelhoudersvergadering moeten plaatsvinden. In veel gevallen zal er sprake zijn van een vertrouwensbreuk. Maar in hoeverre past dat in de ontslagregels zoals de vereiste ontslaggronden? En moet de onderneming de statutair bestuurder een transitievergoeding betalen als er bijvoorbeeld ook al een zogenoemde gouden handdruk is afgesproken?

Het is voorts van belang duidelijke afspraken te maken in de overeenkomst met de statutair bestuurder. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn, maar het kan ook zijn dat de statutair bestuurder zich verhuurt middels zijn management bv. De afspraken zullen dan worden opgenomen in een opdrachtovereenkomst of managementovereenkomst.