Vaststellingsovereenkomst

Wanneer de werkgever en de werknemer afspraken maken over het ontslag van de werknemer zullen ze deze afspraken vastleggen in een beëindigingsovereenkomst ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de eventuele transitievergoeding, de opzegtermijn, de vakantiedagen, handhaven of laten vervallen van een concurrentiebeding en/of relatiebeding, maar ook afspraken over optierechten, aandelen, bonussen etc. Alle afspraken die de werkgever en de werknemer in de arbeidsovereenkomst, maar ook daarbuiten hebben gemaakt, zullen moeten worden meegenomen in deze overeenkomst. Daarmee wordt voorkomen dat na het sluiten van zo’n overeenkomst nog open eindjes ontstaan. Beide partijen willen de zaak graag sluiten en zich weer richten op de toekomst. Het is belangrijk dat die afsluiting op een goede wijze gebeurt. Maaike Wetting heeft veel ervaring met de advisering over en het opstellen van beëindigingsovereenkomsten en helpt u hier graag mee.

Bedenktermijn

De werknemer heeft een wettelijke bedenktermijn van twee weken nadat partijen de beëindigingsovereenkomst hebben gesloten. Dat betekent dat de werknemer in die twee weken zich kan bedenken en de overeenkomst kan ontbinden zonder dat hij daarvoor een reden hoeft op te geven.