De ontwikkeling van een kind kan door problemen in een gezin in gevaar komen. Een kind kan dan onder toezicht worden gesteld. Vaak is er al vrijwillige hulpverlening aan vooraf gegaan.

Dwangkader

Ondertoezichtstelling (OTS) is een dwangkader waarbij er door de rechtbank een jeugdwerker vanuit de jeugdzorg wordt benoemd om het kind en het gezin de nodige hulpverlening te bieden. De ouder moet de hulp en ondersteuning van deze jeugdwerker bij de opvoeding van het kind accepteren.

Schriftelijke aanwijzing

De jeugdwerker kan anders een schriftelijke aanwijzing geven of het kan zelfs leiden tot een gezag beëindigende maatregel. De ouder houdt wel het gezag over het kind. De ouder blijft dus zelf verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. De jeugdwerker begeleidt daarbij verplicht de ouder. Het doel van de OTS is dat de ouder na bepaalde tijd zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid weer kan oppakken.

Uithuisplaatsing

Soms is een uit huisplaatsing van het kind noodzakelijk gezien de ernst van de situatie. De veiligheid van het kind is dan vaak in het geding. Juridische bijstand is dan nodig om bijvoorbeeld verweer te voeren tegen de grondslag van de uithuisplaatsing of kritisch te kijken naar de voortgang en terugplaatsing.