Steeds vaker krijgen we te maken met scheidingssituaties met een internationaal aspect, maar ook de zogenoemde nevenvoorzieningen zoals alimentatie, de zorgregeling of de verdeling van de boedel hebben dan een internationaal karakter. Onze samenleving is immers multicultureel van aard.

Complexiteit wetgeving

Alleen al de vele Verordeningen binnen de Europese Unie geven aan dat het juridisch steeds ingewikkelder wordt. Het is van belang in dit soort situaties waarbij verschillende nationaliteiten aan de orde zijn, te bepalen welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van het verzoek en welk recht van welk land van toepassing is.