Stel een werknemer is arbeidsongeschikt. Het is niet duidelijk waarom, maar de bedrijfsarts heeft aangegeven dat er sprake is van een arbeidsconflict. Hij adviseert om met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet onder begeleiding van een derde. In deze situatie kan mediation een uitkomst bieden om het conflict open te leggen en daarover tot een oplossing te komen.

Een ander voorbeeld is wanneer de re-integratie van een werknemer vastloopt waardoor een impasse ontstaat. De werknemer kan zich niet vinden in de voorstellen en de werkgever begrijpt niet waarom de werknemer zich niet wil inzetten voor de re-integratie. Ook als een bedrijfsarts, al dan niet expliciet, mediation adviseert, kan dit bij uitstek een instrument zijn om het proces weer vlot te trekken. Als de communicatie tussen de werkgever en de werknemer vastloopt, kan dit door middel van mediation weer worden herstart.

Als de samenwerking tussen een leidinggevende of een collega niet goed loopt en een conflict op de loer ligt of al is ontstaan, heeft de werkgever de plicht om hiervoor naar een oplossing te zoeken. Mediation is dan een goed instrument om ervoor te zorgen dat de communicatie herstelt en de samenwerking weer beter verloopt. Maar de oplossing kan ook zijn dat een van de conflictpartijen een andere rol binnen de organisatie krijgt.

Ten slotte kan mediation ook worden ingezet bij een arbeidsconflict. Denk hierbij aan een conflict over het functioneren, over herplaatsingen, wijzigingen in de functie of taken, wijzigingen in de structuur van de organisatie of een verstoring in de arbeidsverhouding. Veel arbeidsconflicten blijven vaak lang sluimeren. Men probeert het conflict te vermijden, met als risico dat onderhuids spanningen verder oplopen. Het vroegtijdig inzetten op conflicthantering kan langdurige conflicten met afname van de productiviteit en werkplezier tot gevolg, voorkomen.

Maaike Wetting is naast mediator ook arbeidsrechtadvocaat en heeft daarom ook kennis en ervaring met de juridische kanten van deze processen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.