Een ouderschapsplan is een overeenkomst tussen ouders waarin zij afspraken  maken over de kinderen voor na de echtscheiding. Zaken zoals het gezag, de kosten van de kinderen, de zorgregeling en afspraken over de opvoeding en de wijze waarop ouders met elkaar over de kinderen zullen communiceren worden opgenomen in een ouderschapsplan. Kinderen worden vanaf een bepaalde leeftijd betrokken bij dit ouderschapsplan.

Verplichting ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is verplicht bij een echtscheiding en een ontbinding geregistreerd partnerschap. Het ouderschapsplan wordt gehecht aan de echtscheidingsbeschikking. Als het onverhoopt niet lukt om als ouders het eens te worden over een ouderschapsplan, zal de rechter in elk geval een zorgregeling en kinderalimentatie vast leggen in een rechterlijke uitspraak.

Voor samenwoners met kinderen is een ouderschapsplan niet verplicht maar wel gebruikelijk. Het kan immers goed helpen om na de verbreking toch op een goede manier samen voor de kinderen te kunnen blijven zorgen.