Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner. Hierin staan alle afspraken die jullie hebben gemaakt over de echtscheiding. Daarbij is ook van belang of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of onder huwelijkse voorwaarden. Ook is zo’n overeenkomst nodig bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Onderwerpen

De onderwerpen waarover afspraken worden gemaakt in een echtscheidingsconvenant zijn bijvoorbeeld partneralimentatie, de verdeling van de gezamenlijke huur of koopwoning, verdeling (van de saldi) van de bankrekeningen en spaarrekeningen en beleggingen, lijfrentes of andere polissen, fiscale afspraken, verdeling pensioen rechten, verdeling van schulden.

Deskundig advies

Het is van groot belang dat in het echtscheidingsconvenant de afspraken duidelijk worden omschreven, zodat er later geen discussie over kan ontstaan. Het is belangrijk om u hierbij goed te laten adviseren. Dit voorkomt gedoe later. Er kunnen ook andere deskundigen worden betrokken voor advies. Denk dan bijvoorbeeld aan een belastingadviseur, hypotheekadviseur en notaris.