Op 7 juli heeft de hoge Raad in haar vonnis een oordeel gegeven op de vraag of het Kind gebonden budget (KGB) opgeteld dient te worden bij de behoefte van degene die partneralimentatie ontvangt. Moet het KGB worden beschouwd als inkomen of als inkomensafhankelijke en ondersteunende maatregel die buiten beschouwing blijft bij het berekenen van partneralimentatie.

De Hoge Raad heeft beslist dat het KGB buiten beschouwing moet blijven voor het berekenen van partneralimentatie. Het KGB wordt hiermee gelijkgesteld met huurtoeslag en zorgtoeslag.

Dit is een groot verschil met de berekening van kinderalimentatie waarbij het KGB wel wordt meegenomen in het inkomen.