arbeidsrecht

Herziening van de Detacheringsrichtlijn

Vanaf vandaag is de Europese Detacheringsrichtlijn uitgebreid. Werknemers die naar Nederland gedetacheerd worden, hebben na 12 maanden recht op meer dan de “harde kern” arbeidsvoorwaarden. Dat komt neer op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden uit de wet en algemeen verbindend verklaarde cao’s, met uitzondering van afspraken over aanvullende pensioenregelingen en bepalingen over het aangaan en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Gedetacheerde buitenlandse uitzendkrachten krijgen vanaf dag één al recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

NOW regeling 2.0

Vanaf aanstaande maandag kunnen de nieuwe aanvragen voor de NOW-regeling 2.0 worden ingediend bij het UWV. Naast de inmiddels bekende en op veel vlakken vergelijkbare voorwaarden uit de eerste regeling, gelden er ook aanvullende voorwaarden. Zo zullen werkgevers die onverhoopt toch tot collectief ontslag over moeten gaan, denk dan aan ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor meer dan 20 werknemers, de vakbonden hierin moeten betrekken. Zijn die er niet dan moet de vertegenwoordiging van werknemers hierin worden betrokken.

Webmodule zzp-er gaat er nu echt komen?

Al geruime tijd, zie mijn eerdere blog van december 2018 (https://wettingenderoode.nl/wetgeving-zzp-er-wat-staat-er-straks-te-wachten), is het kabinet bezig om praktisch en uitvoerbare regelgeving te maken voor de opdrachtgever en de zelfstandige. De VAR is al geruime tijd afgeschaft en nu geldt alweer even de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). In eerdere brieven heeft de minister de zelfstandigenverklaring, de webmodule en het minimumtarief toegelicht.

Aanpassingen in de NOW-regeling eerste tranche

Zo tegen het einde van de eerste aanvraagperiode voor de NOW-regeling heeft Minister Koolmees gezien dat aanpassingen van deze eerste tranche van de NOW-regeling gewenst zijn. Sommige bedrijven vallen buiten de boot en kunnen (onterecht) geen aanspraak maken op de regeling. In de brief van 20 mei jl. informeerde de minister over de wijzigingen die ook per direct ingaan. Wat is er gewijzigd?