Marilyn Groenhart-Meerzorg

Analytisch, vindingrijk en pragmatisch

Marilyn werkt sinds december 2023 bij Wetting & De Roode Advocaten Mediators.

In juni 2023 studeerde Marilyn af aan de Universiteit van Amsterdam waar zij onder andere haar Masteropleiding Arbeidsrecht heeft gevolgd en afgerond. Zij is in januari 2024 beëdigd tot advocaat.

Door haar ruime werkervaring binnen het bedrijfsleven, de juridische wereld en advocatuur heeft Marilyn vaardigheden ontwikkeld en een gezonde dosis mensenkennis opgedaan die in haar functie van advocaat goed van pas komen.

Haar specialismen zijn Arbeidsrecht en Familierecht. Met veel enthousiasme, gedrevenheid en passie behartigt Marilyn de belangen van onze cliënten.

Meer weten over arbeidsrecht
Meer weten over familierecht

Bekijk ook onze andere advocaten


Lorien de Roode

Bevlogen, een luisterend oor en daadkrachtig

Mede-oprichter van Wetting & De Roode Advocaten is Lorien de Roode, als advocaat gespecialiseerd in het personen- en familierecht*.

Zij heeft na haar studie rechten gewerkt bij de immigratie en naturalisatie dienst (IND) als procesvertegenwoordiger en heeft kennis genomen van het migratierecht. Na haar beëdiging als advocaat is Lorien van 2007 tot eind 2015 als advocaat werkzaam geweest bij verschillende advocatenkantoren. Lorien heeft zich helemaal gespecialiseerd in het familierecht. Haar migratierechtachtergrond komt nog wel regelmatig van pas.

In 2012 heeft Lorien de opleiding tot mediator gevolgd en succesvol afgerond. Sinds september 2013 is zij officieel geregistreerd en gecertificeerd als MfN mediator).

Sinds 2013 is Lorien toegevoegd aan de lijst van bijzondere curatoren bij de rechtbank Den Haag. Ze wordt benoemd door de rechtbank in (internationale) afstammings- en omgangszaken waarbij ze de belangen van de minderjarige kinderen verwoordt. Zij brengt hierover advies uit aan de rechtbank.

Meer weten over mediation
Meer weten over familierecht

Per 10 juni 2020 is Lorien opgeleid tot gespreksleider voor intervisie.

Lorien is jarenlang lid geweest van bezwaarschriftencommissies. In deze functie adviseerde zij de deelnemende gemeenten over bezwaarschriften en klachten waarbij de belanghebbenden verschijnen op een hoorzitting. Ook is Lorien actief geweest in buurtbemiddeling te Rotterdam. Lorien is verder lid van de Haagse mediatorsvereniging en de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR). Verder is Lorien annotator voor het vakblad Jurisprudentie in Nederland (JIN).

Sinds 2019 is Lorien actief als bestuurslid bij de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) en is op 3 september 2020 benoemd tot voorzitter. Tot slot is Lorien sinds 2020 voorzitter van het PBO (programmabeleid bepalend orgaan) van de radio-organisatie unity.nu.

Lorien is in haar vrije tijd actief in het theater en bezoekt regelmatig de sportschool. Lorien is initiatiefrijk en sociaal; een bezige bij. Zij heeft een gezin met man en twee kinderen.

*Lorien is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten voor het rechtsgebied familierecht geregistreerd (Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur). Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Bekijk ook onze andere advocaten


Maaike Wetting

Scherp, praktisch en met de juiste menselijke maat

Maaike is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de meest brede zin. Zij adviseert en procedeert namens werkgevers en werknemers van alle soorten en maten. Naast de bekende facetten binnen het arbeidsrecht zoals ontslag, reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschikte werknemers, de statutair bestuurder, postcontractuele bedingen etc. heeft Maaike veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van: freelancing, detachering, opdrachtovereenkomsten, payrolling en raamovereenkomsten voor in- of uitleen van personeel.

Voor Maaike speelt de oplossing, waarbij het belang van de klant voorop staat, de grootste rol en ook uitdaging. Steeds zal zij op zoek gaan naar de oplossing die niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn houdbaar en bevredigend is. Dat betekent dat een gang naar de rechter niet wordt geschuwd, maar niet wordt gevolgd als het niet nodig is.
Als voormalig lid en voorzitter van een Ondernemingsraad heeft Maaike een scherpe en analytische blik ontwikkeld over wat zich afspeelt binnen een organisatie. Daarmee kan zij snel en efficiënt een probleem doorgronden.

Maaike heeft in februari 2022 de mediationopleiding gevolgd en succesvol afgerond. Sinds april 2023 is zij officieel geregistreerd en gecertificeerd als Mfn-registermediator.

 

Meer weten over arbeidsrecht
Meer weten over mediation

Maaike heeft na haar advocatenopleiding de PALA (Post Academische Leergang Arbeidsrecht) aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam met goed gevolg afgerond waarna zij lid is geworden van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland). Daarnaast is Maaike lid van de VHAA (Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten). Met regelmatig geeft Maaike lezingen en seminars over het arbeidsrecht voor klanten. Daarnaast doet zij twee keer per maand vrijwilligerswerk als juridisch adviseur in het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie. Maaike heeft een gezin met drie kinderen en is daarnaast graag actief in de buitenlucht of sportzaal.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
Maaike heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht, waaronder collectief arbeidsrecht en medezeggenschap vallen
Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Bekijk ook onze andere advocaten