Mediation

Sommige problemen/geschillen lenen zich voor geschiloplossing via mediation. Dit kunnen arbeidsrechtelijke geschillen zijn of een echtscheiding die partijen in overleg wensen te regelen, maar ook burenruzies of kwesties waarin de communicatie is verstoord (dit laatste is overigens in 9 van de 10 gevallen aan de hand).

Bij mediation begeleidt een onafhankelijke professional de verschillende partijen om tot een oplossing te komen. De mediator past hierbij interventie- en communicatietechnieken toe. De mediator ziet met name toe op de communicatie tussen partijen. Hierbij staat centraal dat partijen zelf samen tot een oplossing komen waar gelijk de kracht van mediation in schuilt. De oplossing is immers niet bedacht of opgelegd door derden maar door betrokken partijen zelf.

Mediation is niet geschikt voor elk geschil maar kan met name succesvol zijn indien partijen nog samen verder moeten en nog veel met elkaar te maken zullen hebben in de toekomst. Mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er wordt een inspanningsverplichting van alle partijen verwacht. Verder is van groot belang dat mediation vertrouwelijk is. Het einddoel is het tekenen van een (deel) overeenkomst waarin partijen tot een oplossing zijn gekomen.

Lorien de Roode is gecertificeerd en geregistreerd MfN-mediator en informeert u graag over de mogelijkheden.

Neem contact op met Lorien de Roode.