Herziening van de Detacheringsrichtlijn

Vanaf vandaag is de Europese Detacheringsrichtlijn uitgebreid. Werknemers die naar Nederland gedetacheerd worden, hebben na 12 maanden recht op meer dan de “harde kern” arbeidsvoorwaarden. Dat komt neer op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden en - omstandigheden uit de wet en algemeen verbindend verklaarde cao’s, met uitzondering van afspraken over aanvullende pensioenregelingen en bepalingen over het aangaan en beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Gedetacheerde buitenlandse uitzendkrachten krijgen vanaf dag één al recht op bijna alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Dat betekent dat ook de opdrachtgevers/dienstontvangers in Nederland goed bedacht moeten zijn op onder meer juiste informatieverstrekking aan de buitenlandse werkgever. Welke cao is van toepassing, welke arbeidsvoorwaarden worden voor de eigen werknemers gehanteerd? Op grond van de Nederlandse arbeidswetgeving kan de buitenlandse (uitzend)werknemer immers niet alleen zijn eigen werkgever aanspreken voor onder meer betaling van het juiste loon, maar ook de inlener/opdrachtgever.

Meer weten? Neem contact met ons op.