Familierecht

Het personen en familierecht staat dichterbij dan je denkt. Iedereen heeft er dagelijks mee te maken. Een echtscheiding is tegenwoordig helaas geen uitzondering meer.
Bij een echtscheiding lopen de emoties soms zo hoog op dat ze ontaarden in zogenaamde ‘ vechtscheidingen’ met dramatische gevolgen voor eventuele kinderen. Er wordt ruzie gemaakt over alles: de zorgregeling voor de kinderen, de verdeling van de gezamenlijke koopwoning maar ook over gezamenlijke bezittingen. Ook samenwoners die uit elkaar gaan maken soms letterlijk ruzie over een cd van haar en een cd van hem. In serieuze gevallen kan dit ertoe leiden dat kinderen onder toezicht worden gesteld, uit huis geplaatst, of een bijzonder curator wordt benoemd...

Dit is een kleine greep uit wat allemaal onder het personen- en familierecht valt.

Emoties en relaties zijn kenmerkend voor dit rechtsgebied. Het is een rechtsgebied dat constant in beweging is, actueel is en veel aandacht heeft in de media en de politiek. Een voorbeeld is de blijvende discussie over partneralimentatie. Er zijn veel partijen in dit rechtsgebied betrokken: politie, bureau jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming, stichting voor gezin en jeugd, rechtbank, bijzonder curatoren, maatschappelijk werk, voogd, etc.

Waar kunnen wij u zoal in bijstaan?

 • Echtscheiding met nevenvoorzieningen
 • Kinderalimentatie en/of partneralimentatie
 • Verdeling na echtscheiding/afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Verdeling na samenwoning
 • Opstellen en wijzigen van een ouderschapsplan
 • Vaststellen contactregeling
 • Opstellen echtscheidingsconvenant
 • Gezagskwesties zoals verzoek gezamenlijk/eenhoofdig gezag door ouder en niet-ouder, vervangende toestemming verhuizing/schoolkeuze
 • Afstammingskwesties zoals vervangende toestemming erkenning, ontkenning vaderschap, gerechtelijke vaststelling vaderschap
 • Jeugdbeschermingszaken zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Internationale scheiding/kwesties

Omdat het vaak precaire kwesties betreft waarbij grote belangen op het spel staan, adviseren wij u zich juridisch te laten bijstaan door een ervaren specialist op dit rechtsgebied.
Lorien de Roode is zo’n specialist en staat u graag bij.

Neem contact op met Lorien de Roode.